Słońce

slonceSŁOŃCE - To jedna z najszczęśliwszych kart w Tarocie. Sprzyja ona szczęściu materialnemu i uczuciowemu. Wróży pomyślność dla wszystkiego. Obiecuje bogate i trwałe małżeństwo. Karta ta jednoczy ludzi. O cokolwiek pytamy kart będzie miało wydźwięk pozytywny. Nawet kiedy obok Słońca znajdą się mniej przyjazne karty, ma ono właściwości osłabienia ich działania. Cokolwiek teraz się wydarzy będzie miało pozytywny rezultat.