Sąd ostateczny

sadSĄD OSTATECZNY - Nadszedł nasz czas, mamy wrażenie że jesteśmy chronieni przez Opatrzność i nic nie jest w stanie przeszkodzić nowym wyzwaniom i działaniom. Odnowieni, odrzucamy poczucie winy i traumy przeszłości, wybaczamy sobie i innym, nie oceniamy nikogo zbyt surowo, staramy się tworzyć lepszą rzeczywistość mając dobry kontakt z otoczeniem. Karta namawia do konkretnego działania i wykorzystania nadarzających się okazji. To co w tej chwili zostanie zainicjowane, ma ogromne znaczenie bo skutki tych decyzji będą dalekosiężne. Karta mówi także o czymś co może się odrodzić na nowo, jakieś niewykorzystane talenty czy dawne relacje przyjacielskie lub miłosne.Sad jest końcem drogi i nauki, podjęciem ostatecznej decyzji, podsumowaniem.