Różne metody wróżenia...

Od dawien dawna wróżbici posługiwali się różnego rodzaju rekwizytami i środkami, które miały na celu wywoływanie wizji. Tego rodzaju „narzędzia mantyczne” działają jedynie wtedy, gdy osoba posługuje się nimi obdarzona jest zdolnościami paranormalnymi, w przeciwnym razie nic się nie dzieje. „Narzędzia te można podzielić na 8 kategorii:

1. „Narzędzia” symboliczne
2. „Narzędzia” fascynujące
3. „Narzędzia” analityczne
4. „Narzędzia” mediumiczne
5. „Narzędzia” wibracyjne
6. „Narzędzia” halucynogenne
7. „Narzędzia” pobudzające
8. Hipnoza

1. „Narzędzia” symboliczne

karty i tarot
Technika stosowana już w XVI w., ale która zaczęła się szerzej rozwijać począwszy od XVIII w., kiedy to Etteilla opracowała metodę stosowaną po dziś dzień.

fusy od kawy
Jest to metoda pochodząca z XVII w., w naszych czasach rzadko stosowana w Europie.
Fusy do kawy mogą być wykorzystywane na dwa sposoby:
wypłukanie i odcieknięcie rozsypuje się na talerzyk i interpretuje się powstałe w ten sposób figury;
pozostaje na dnie filiżanki fusy wylewa się na spodeczek i interpretuje się powstałe rysunki.

białko jajka
Metoda popularna pochodząca z czasów starożytnych. Początkowo interesowano się wyglądem i zewnętrzoną formą jajka. Dziś wlewa się białko do szklanki z wodą i interpretuje się powstały układ kłaczków.

plamy atramentowe
Stosunkowo od niedawna stosowana metoda, odkryta w roku 1920 przez wróżkę Luce Vidi. Robią się 13 kleksów na kartce papieru i składa się ją na pół, zanim atrament wyschnie. Interpretuje się powstałe atramentowe i białe plamy.

lanie wosku
Metoda pochodząca ze wsi, bardzo popularna w XVI w. w Rosji i Turcji, a później w Alzacji we Francji. Do naczynia w wodą leje się powoli roztopiony wosk i interpretuje się powstałe w ten sposób figury.

sny
Jest to jedna z najstarszych metod mantycznych, do której odwoływały się wszystkie cywilizacje starożytnego świata, a także prymitywne ludy Afryki, Azji i Ameryki. Należy rozróżniać sny symboliczne, które trzeba interpretować, od snów ostrzegawczych, które przepowiadają bezpośrednio, bez żadnej symboliki.

ziarna zbóż
Metoda pochodząca z czasów starożytnych. Była stosowana we wszystkich czasach i we wszystkich krajach. Polega na rozrzuceniu pewnej liczby ziaren i interpretowaniu powstałego w ten sposób rysunku.

Biblia
Metoda bardzo rozpowszechniona w Europie w IX w. Otwiera się biblię w dowolnym, przypadkowym miejscu i interpretuje się pierwsze zdania jako odpowiedzi na zadane pytanie.
Narzędzia” fascynujące.
Służą one do skupiania wzroku, by wyłączyć obiektywną uwagę i normalną percepcję i umożliwić powstawanie obrazów w stanie czuwania. Jest to w pewnym sensie rodzaj autohipnozy.

zwiercaidła
wywołują halucynacje wzrokowe. Sposób bardzo rozpowszechniony w średniowieczu. Zwierciadła były wtedy symbolem czarów. Dziś sa stosowane bardzo rzadko. Można je uznać za przodków kryształowej kuli.

ogień, żarzące się węgle
Są dwie metody posługiwania się ogniem:
natężone wpatrywanie się w płomienie,
wrzucanie do ognia obcych ciał i interpretacja takich zjawisk dymienie, strzelanie iskrami itp.

woda
Istnieje kilka sposobów wykorzystania wody:
kontemplacja wody
wrzucanie do niej kamyczków i obserwacja tworzących się na nich kół
wlewanie do niej innych płynów i interpretacja figur powstałych w trakcie mieszania się cieczy

kryształowa kula
Pojawiła się w średniowieczu. Jest rodzajem katalizatora ułatwiającego powstawanie wizji.

3. „Narzędzia” analityczne
Są to metody odwołujące się do rozumu, polegające na rozumowej matematycznej analizie opartych na pewnych ściśle określonych regułach.

astrologia
Oparta jest na istnieniu związków między układem gwiazd i planet w momencie urodzenia człowieka a jego cechami charakterystycznymi zarówno pod względem psychologicznym, jak i morfologicznym. Astrologia zrodziła się w Babilonii, później rozwijała się w Grecji i Rzymie. W Europie przyjęła swą obecną postać w XVII w., kiedy to Morin de Villeforanche skodyfikował jej zasady i interpretacje.

geomancja
Wykorzystuje konwencjonalne formy utworzone przez punkty lub kamienie ułożone na ziemi albo ziarna rzucone na ziemię i rozmieszczone w bardzo precyzyjny sposób Stosuje też karty, na których jawi się klasyczne formy geometryczne. Jest to bardzo stara metoda, była stosowana w persji i Bizancjum, następnie przyjęli ją Arabowie. Na zachodzie była bardzo rzadko używana. Po dziś dzień praktykowana jest w Afryce.

Yi-King
Zwana jest także „Księgą Przemian”. Jest to jedna z najstarszych sztuk mantycznych. Do tworzenia figur, które są następnie interpretowane, stosuje się pałeczki.

chiromancja
Metoda polegająca na analizowaniu lini na wewnętrznych stronach dłoni. Pochodzi z Indii. Była stosowana przez wszystkie narody starożytnego świata.

numerologia
Metoda bardzo stara, obecnie bardzo modna. Każdej literze alfabetu odpowiada odpowiednia cyfra. Analizuje się sumę cyfr odpowiadających literom imienia i nazwiska danej osoby.
4. „Narzędzia” mediumiczne
Pomagają jasnowidzowi popaść w stan transu i rozdwojenia osobowości.

spirytyzm
Polega na dialogu ze zmarłymi za pośrednictwem medium.

pismo automatyczne i Oui-ja
Są to metody wywodzące się ze spirytyzmu:
w pierwszym przypadku medium jest w transie, jago ręka sterowana przez ducha sama pisze odpowiedzi na postawione pytania.
w drugim przypadku medium kładzie rękę na ruchomej deseczce, która przesuwa się po kartce papieru, na której wyrysowane jest 26 liter alfabetu. Duch steruje deseczką, wskazując po kolei litery odpowiedzi.

wirujące stoliki
Wykorzystuje się do tego celu stolik na trzech nogach. Uczestnicy siedzą wokół trzymając się za ręce tworzą nieprzerwany łańcuch. Po jakimś czasie koncentracji stolik zaczyna się poruszać i wystukując litery według ustalonego kodu przekazuje wiadomość.

inkorporacja
Duch przemawia przez usta medium, które znajduje się w stanie rozdwojenia.

5. „Narzędzia” wibracyjne
Wpływają na peryferyjne zdolności odczuwania jasnowidza, wprawiając go w stan wibracji ułatwiający postrzeganie paranormalne.

przedmioty
Jasnowidz może poznać wibracje osoby, której dotyczy przepowiednia, za pośrednictwem jakiegoś przedmiotu do niej należącego. Dotykając jej zdjęcia może wejść z nią w kontakt.

radiestezja
Zwana teżbyła „różdżkarstwem”. Znana już w starożytności, służyła do wykrywania źródeł wody. Obecnie jasnowidz nie posługuje się już różdżką, lecz wahadełkiem, którego obroty odczytywane za pomocą wcześniej ustalonego kodu są odpowiedzią na pytanie. Wahadełko jest często wykorzystywane w celu odnalezienia zagubionych przedmiotów, zaginionych osób i wykrywania chorób.

6. „Narzędzia halucynogenne”

narkotyki i rośliny odurzające
Były stosowane od zamierzchłych czasów we wszystkich krajach: święte grzyby w Meksyku (peyotl), trujące liany plemion Jivarose, lulek czarny średniowiecznych czarnoksiężników - wszystkie one wprawiały w stan halucynacji nierzadko mantycznych. Do dziś dnia są one używane przez czarowników i szamanów w prymitywnych plemionach. Współcześni jasnowidze zarzucili stosowanie tego rodzaju środków w trosce o własną równowagę psychosomatyczną.

modlitwa, medytacja
Jest to stan bardzo intensywnej koncentracji, ekstazy, która może wywoływać halucynacje wzrokowe i słuchowe.

7. „Narzędzia” pobudzające
Metoda ta została opracowana przez profesora Calligarisa w jego klinice w Udine. Pacjent ma oczy zamknięte, Kładzie się jego środkowego palca mchem. Następnie prosi się pacjenta, aby postarał się wyobrazić sobie, co się wydarzy następnego dnia w jego życiu pomijając normalne zajęcia. Według profesora Calligarisa przez pobudzenie różnych punktów na powierzchni skóry przez przykładanie do nich czegoś zimnego bądź prądem o niskim napięciu i natężeniu (faradyzacja), wytwarza się odruchy warunkowe odmienne dla różnych wizji. Kiedy już wytworzy się odpowiedni odruch warunkowy, otrzymuje się wizje określonej godzinie. Na przykład:

aby otrzymać wizję tego, co wydarzy się po pięciu minutach, należy przyłożyć metalowy krążek średnicy 1 cm do zewnętrznej strony lewej nogi. Jeżeli zostały odruchy warunkowe pragnienia i uczucia zimna w zębach, u pacjenta pojawi się wizja tego, co się zdarzy za pięć minut.

aby otrzymać wizję przyszłości bez określenia czasu, należy przyłożyć zimny metalowy krążek o średnicy 5 mm na tylnej stronie prawej nogi, 2,5 cm w kierunku wewnętrznym do osi nogi i 3-4 cm powyżej połowy wysokości nogi. Jeżeli poprzednio wytworzone zostały odruchy warunkowe, tj. Uczucie ciepła w ustach, ból w krzyżu po prawej stronie i uczucie zimna w lewej części ciała, pacjent zobaczy pewne fakty z przyszłości, ale nie umiejscowione w czasie.

aby przepowiedzieć przeszłość jakiejś osoby na podstawie jej fotografii lub kilku linijek pisma, należy położyć zdjęcie lub zapisaną kartkę pod lewą rękę lub na zewnętrznej stronie lewego uda pacjenta, 10 cm poniżej kolca biodrowego. Następnie trzeba znaleźć 12-milimetrową wrażliwą strefę, po prawej stronie klatki piersiowej, umiejscowionej w odległości około 1 cm od bocznej lini ciała na wysokości około 1 cm powyżej lini sutek i położyć w tym miejscu metalowy krążek średnicy 12 mm. Jeżeli wytworzone zostały odruchy warunkowe, a mianowicie; uczucie zimna i posmak stęchlizny w ustach, pomarańczowe światło przed oczami, pacjent mając cały czas zamknięte oczy, widzi przyszłość osoby której miała dotyczyć przepowiednia.

8. Hipnoza
Jest to sposób zbliżony do „narzędzi” fascynujących, wymaga jednak interwencji osoby z zewnątrz: magnetyzera. W stanie hipnozy osoby wrażliwe mogą przejawić zdolności mantyczne. Stan hipnotyczny rozwija normalną podatność na sugestie oraz zdolności metapsychiczne. Rozróżniać jednak należy sen w stanie hipnozy od snu medium; mózg medium pozostaje w stałej łączności z osobą, w której imieniu działa, bądź bezpośrednio, bądź za pośrednictwem zdjęcia, jakiegoś przedmiotu czy kartki zapisanej jej ręką. U człowieka w stanie hipnozy natomiast działanie pamięci i zmysłów jest osłabione i pozostaje pod kontrolą magnetyzera. Zdarza się również, że medium jest w stanie pochwycić myśl osoby, na korzyść której działa, i wtedy osoba ta może je naprowadzić na właściwy trop. Spośród opisanych powyżej „narzędzi” mantycznych najbardziej interesujące są: mediumiczne, fascynujące, halucynogenne, pobudzające i hipnotyczne, gdyż pozwalają one na wytworzenie pewnego klimatu, sprzyjającego pojawianiu się wizji: stan hipnozy, transu, uśpienia, snu na jawie - to stany ułatwiające rozdwojenie osobowości. Ten szczególny klimat jest nieco zbliżony do atmosfery wytwarzanej przez sny, ale różnią się one od siebie pod wieloma względami; o ile istnieją sny ostrzegawcze, w których pojawiają się konkretne wizje nie wymagające żadnych interpretacji, o ile większości snów „klasycznych”, będąc formą dialogu z samym sobą i z wszechświatem, jest w stanie nas oświecić i wskazać jakieś formy rozwiązania jedynie pod warunkiem, że znamy klucz bądź klucze do ich wytłumaczenia. Stan snu tworzy jednak bardzo przyjazną atmosferę dla jasnowidza. Według Williama Thillera w czasie snu pojawiają się pewne radiacje pochodzące z przyszłości, które wytworzone są przez różnego rodzaju zjawiska świetlne, dźwiękowe i elektryczne zachodzące w kosmosie. Jasnowidz stara się wychwycić te właśnie radiacje. W stanie snu myśl jest całkowicie wolna, uniezależniona od ograniczeń narzucających przez ciało i zależności makroskopowych, dlatego może się rozwijać w czasie i przestrzeni, w której nie istnieje przeszłość czy przyszłość. Jedyną niedogodnością snów jest ich symbolizm. Tak więc, aby pochwycić te radiacje, to promieniowanie kosmiczne w sposób rozumiały, jasnowidz musi być w stanie kontrolować swój stan snu, czuwania czy półsnu. Każdy jasnowidz czyni to na swój własny sposób i na tym głównie polega jego moc; Sophros jest tu doskonałym przykładem; jeżeli był on w stanie przewidywać wyniki gier liczbowych, to dlatego, że doskonale opanował swoje zdolności jasnowidzenia. Na czym polegał jego sekret ? Sophros pochodzi z rodziny wywodzącej się od templariuszy. Tak więc wzrastał w szczególnym otoczeniu, które w dużym stopniu przyczyniło się do rozwoju jego zdolności paranormalnych. Bardzo szybko nauczył się je wykorzystywać, stosując w praktyce metodę opracowaną przez pewnego genialnego matematyka.