Sprawiedliwość

sprawiedliwoscSPRAWIEDLIWOŚĆ - Kiedy w kartach pojawia się Sprawiedliwość oznacza to, że w naszym życiu nadszedł czas na uporządkowanie w aspekcie społecznym i prawnym. Jesteśmy gotowi do trzeźwego osądu, bronienia swoich praw, kompromisów, dobrych wyborów, wybaczenia, zerwania ze złymi nawykami lub z przeszłością.