Pustelnik

pustelnikPUSTELNIK -mówi o mądrości, doświadczeniu i umiejętności podejmowania ważnych decyzji. Bywa tez symbolem samotności i opuszczenia, czy też zamknięcia w sobie. Mędrzec ten przez lata swojej tułaczki zdobył nieopisane doświadczenie życiowe. Przypatrywał się ludziom i światu. Wiele widział i wiele wie, a teraz interesuje go co innego. Zmierza ku poznaniu samego siebie.